SITRANS FCS400传感器

FCS400 传感器的测量
管由电磁驱动电路激励,引起谐振。
两个探头1 和2 对称放置于驱动器的两边。当过程流体经过传感器,科里奥利力将作用在测量管上,引起管的偏转,这样可以测出探头1 和2 的相位差,这个相位差与瞬时质量流量成正比。
驱动器的振幅可以自动调节,确保了两个探头稳定的输出信号。传感器测量管和框架的温度由高精度铂电阻测量,用于补偿测量过程中温度变化带来的误差。
传感器获得流量、密度 和流体温度等信号,此受控的数字信号符合高安全集成标准(SIL) ,通过标准电缆以数字方式传送给变送器。由变送器来完成后续的质量流量、体积流量、组分、批处理控制和其他许多功能的计算。
前端的模块内置过程噪声滤波器,当流量计的安装条件和应用环境不理想时,可以提高仪表的性能,也可以相当大程度的降低来自过程噪声的典型干扰,如泵颤动、机械振动、调节阀引起的干扰。

组分
FCS400传感器能测量两种介质的混合物或溶液的组分浓度。 当特定温度下,浓度和密度之间存在相关性,通过A 或B(100% - A) 的体积或质量计算出百分比浓度。对于溶液和一些混合物的总质量或净重也可测量。在许多工业领域, 选择某一种密度标度来表示过程流体的密度或相对密度。

SITRANS FCS400 质量流量传感器适合室内和室外安装,满足防护等级 IP67/NEMA 4X。传感器可以安装在危险区域,满足 Class 1Zone 1 (ATEX, IEC Ex) 或 Class 1 Div. 1 (FM).
流量计可双向测量,可安装在任何方向。传感器在许多场合有自排空功能,垂直安装为首选。
必须确保传感器测量管一直充满均质流体。否则会产生测量误差。适用的流体包括干净的液体、糊状、低密度浆液和气体。冷凝蒸汽、泥浆不推荐使用。
接触过程介质的材料必须抗腐蚀和耐磨损,用以延长传感器使用寿命。
流体通过传感器后产生的压损是流体性质和流量的函数。压损和精度的计算工具可在西门子网站查询: 
流量计上的箭头标志指示了首选的流向。这个方向上的流量测量值记为正值。流向可以在变送器上调整,解决了反向安装的问题。
安装方位zui佳的安装方位垂直安装,流向由下向上。 可确保悬浮固体或气泡能完全挤压出传感器。 在传感器下的排水阀可以保证管道和传感器完全排空。
支撑
为了支撑流量计的重量,同时在有外界干扰的情况下(如振动)确保可靠的测量,传感器应该安装在坚固的有支撑的管道上。
两个支撑架或悬架应该对称安装,且在靠近过程接头处无应力。切断设备在管道上进行系统调零的时候,需要使管道内充满介质且停止流动。
如果条件允许,应该在流量计的上下游都安装切断设备。
系统设计
传感器设计包括:过程连接,安装在钢架内入口和出口管,及两个平行的均分介质流量的测量管。 流量计有一个带额定压力的不锈钢外壳保护,外壳带有两个泄压口,可在非防爆应用场合作为压力保护装置。
传感器测量管设计成CompactCurve,具有高灵敏度和低压损的特点。 CompactCurve 测量管保证了以zui佳信噪比测量zui小流量。
特有的CompactCurve 测量管和测量控制的设计,使得传感器能够避免采用笨重的防振结构又能实现良好的抗振动性能。
CompactCurve的15° 的测量弯管确保传感器能实现从水平倾斜10° 到垂直位置安装时的自排空。
该传感器的结构设计能够使现场的振动直接引入到邻近的管道,从而隔离对测量区域的影响,而仔细的管线安装能够实现zui小的振动,确保一个可靠的测量环境 。

7ML1201-1EF00 7ML1201-2EE00   7ML1201-1EE00  7ML5201-0EB0  7ML5201-0FA0  7ML5201-0EA0  7ML5202-0EA0  7ML5202-0EB0

7ML5201-0FB0  7ML5221-1BA11   7ML5221-1DA11 7ML5221-1BA17 7ML5221-1AA11 7ML5221-1CA17 7ML5221-2DA17 7ML5221-2CA11

7ML5221-1BA18 7ML5221-1AA17   7ML5221-2AA11 7ML5221-1CA11 7ML5221-1DA17

7ML5033-1BA10-1A  7ML5033-1BA00-2A  7ML5033-1BA00-1A  7ML5033-1BA10-3A  7ML5033-2BA00-1A  7ML5033-1BA00-3A 7ML5033-1AA00-1A

7ML5033-2BA10-2A  7ML1132-0BA40    7ML1106-1BA20-0A  7ML1106-1AA20-0A   7ML1115-0CA30    7ML1115-0BA30   7ML1115-1BA30

7ML1118-0BA30    7ML1118-0EA30     7ML1118-0CA30    7ML1145-3AE30   7ML1123-0EA50   7ML1123-0BA50  7ML1115-0EA30

7ML5426-0BF00-0AC0  7ML5426-0BF00-0AA0  7ML5426-0AA00-0AA0  7ML5427-0CL00-0AA1  7ML5427-0CL00-0AC1  7ML5440-0HB00-0AA2

7ML5440-0HB00-0AC2  7ML5440-0HA00-0AC2  7ML5440-0GB00-0AA2  7ML5430-2AA10      7ML5430-1AA10     7ML5050-0AA22-1DA0

7ML5050-0AA12-1DA0  7ML5431-4PA20-0RC2-ZC20  7ML5440-0CB00-0AA2`  7ML5440-1CB00-0AA2  7ML5440-1HA00-0AC2

7ML5440-0JB00-0AC2   7ML5440-0BB00-0AB2-ZC11  7ML5440-1BB00-0AB2-ZC11

6DR4004-6F  6DR4004-8J  6DR4004-8VL  6DR4004-6A  6DR4004-8A  6DR4004-8V  6DR4004-8L  6DR4004-1M  6DR4004-2M  6DR4004-1MN

6DR4004-2MN  6DR4004-8D  C73451-A430-D81  C73451-A430-D80  C73451-A430-D78   6DR4004-8NN10  6DR4004-8NN30

6DR5010-0NN00-0AA0  6DR5010-0EG00-0AA0  6DR5010-0NG00-0AA0  6DR5010-0EN00-0AA0  6DR5011-0NG00-0AA0  6DR5011-0NN00-0AA0

6DR5020-0NN00-0AA0  6DR5020-0EG00-0AA0  6DR5020-0EN00-0AA0  6DR5020-0NG00-0AA0  6DR5110-0NG00-0AA0  6DR5110-0NN00-0AA0

6DR5120-0NN00-0AA0  6DR5120-0NG00-0AA0  6DR5210-0EG00-0AA0  6DR5210-0EN00-0AA0  6DR5220-0EN00-0AA0  6DR5220-0EG00-0AA0

6DR5310-0NG00-0AA0  6DR5310-0NN00-0AA0  6DR5320-0NG00-0AA0  6DR5015-0EG00-0AA0  6DR5015-0EN00-0AA0  6DR5215-0EG01-0AA0

6DR5025-0EG00-0AA0  6DR5025-0EN00-0AA0   6DR5015-0EN01-0AA0  6DR5020-0NN00-0AA4  6DR5220-0EN01-0AA4  6DR5510-0NN00-0AA0

6DR5220-0EG01-0AA2-ZA40  6DR5510-0NG00-0AA0-ZF01

7KM9300-0AB01-0AA0  7KM9300-0AE01-0AA0  7KM4212-0BA00-3AA0  7KM2111-1BA00-3AA0  7KM2112-0BA00-3AA0  7MB2338-0AD16-3NG1

7MC7500-1JA06-2AA5-ZE01T11Y01Y44  7ME5610-5KB15-2AA1  7ME6320-2DF12-1AA1  7ME6910-1AA10-1AA0  7ME6910-1AA30-1AA0

7ME6920-1AA10-1AA0  7ME6920-1AA30-1AA0  7ME6920-1AA10-0AA0  7ME6930-2BA52-1FA0  7ME6910-1AA10-1BA0

7ME3300-1JC30-1QC0+7ME3050-0BA21-1CA1  7ME3960-0MC01  7ME3950-5LE00  7ME6110-2DA10-1AA1  7ME6110-1VA10-1AA1

7ME6110-1HA20-2AA1  7ME6580-3TC14-2AA1  7ME6580-4BC14-2AA1  7ME6580-2RF14-2AA1  7ME6580-2YF14-2AA1  7ME6580-4PB14-2AA1

7ME6580-2DF14-2AA1  7ME6580-3MC14-2AA1  7ME6310-4PC13-4AA1  7ME6310-3FC13-2AA1  7ME6310-2YF13-2AA1  7ME6310-3FC13-1AA1

7ME6310-1VF13-1AA1  7ME6310-2DF13-2AA1  7ME6310-4HC13-4AA1  7MF4433-1HA02-2EB1-ZE57  7MF4433-1FA02-2AB6

7MF4434-1CA02-2AB0  7MF4433-1CA02-2AB6-ZA01  7MF4433-1BA02-2AB6  7MF4433-1CA02-2AB6-ZY01  7MF4433-1GA02-2AB6

7MF4433-1BA22-2AB6-ZA01A40  7MF4433-1CA02-2AB6  7MF4033-1DY00-2DC6-ZA017MF4920-1AA01-6B  7MF4033-1CA10-2AB6-ZA01

7MF4033-1EA10-2AB6-ZA01  7MF4033-1GA10-2AB6  7MF4133-1CB20-2AC0  7MF2033-1CA10-2AB6  7MF4233-1GA00-2AB1

7MF4233-1DA00-2AB7-ZY15Y21  7MF4233-1FA00-2AB6-ZA01  7MF4233-1DA10-2AB6-ZA01  7MF4233-1FA10-2AC6-ZA01

7MF4033-1BA00-1AB6-ZA02B11D32Y01Y15C11  7MF4033-1CA10-2AB1-ZA01Y01  7MF4033-1FA00-2AA6-ZA01Y01

7MF4433-1CA02-2BC6-ZA01E55Y01Y15  7MF4433-1CA02-2BC6-ZA01Y01Y15  7MF4433-1BA02-2AB6-ZY01  7MF4433-1EA22-2AC6-ZA01A40Y01Y15

7MF4433-1EA02-2AC6-ZA01A40Y01Y15  7MF4033-1CA10-2AB6-ZA01  7MF4033-1CA10-2BB6-ZA01E55Y01Y15

 7MF1565-3CA01-1GC1  7MF1565-3CG01-1GC1  7MF1567-4CF01-1GC1  7MF1565-5BD00-1AA1  7MF1565-3BA00-1AA1   7MF1565-3BG00-1AA1

7MF1565-3CB00-1AA1  7MF1565-3CD00-1AA1  7MF1565-3CE00-1AA1  7MF1565-3CA00-1AA1  7MF1565-3CG00-1AA1   7MF1565-5CA00-1AA1

7MF1565-5BE00-1AA1  7MF1565-5BA00-5EC1  7MF1565-5BA00-1AA1  7MF1565-5CB00-1AA1  7MF1565-3CB10-1AA1   7MF1567-3CA00-1AA1

7MF1567-3CB00-1AA1  7MF1567-3CG00-1AA1  7MF1567-3CD00-1AA1  7MF1567-3CE00-1AA1  7MF1567-3DD00-1AA1  7MF1567-3DA00-1AA1

7MF1567-3DB00-1AA1  7MF1567-3BG00-1AA1  7MF1567-3BE00-1AA1  7MF1567-3BD00-1AA1  7MF1567-3DD00-5EA1  7MF1566-3AB00-1AA1

7MF1567-3DG00-5EA1  7MF1567-3DE00-1AA1  7MF1567-3DG00-1AA1  7MF1641-3CB00-3MA0  7MF1567-3CB00-1HA1  7MF1566-3AD00-5EA1

7MF1565-3CA01-1AA1  7MF1565-3BB00-1AA1  7MF1572-1EA10  7MF1572-1CA10  7MF1572-1FA10  7MF1572-8AB(支架)

7MF1572-8AA  7MF1572-1HA10  7MF1572-1KA10  7MF1570-1GA01  7MF1572-1DA10  7NG3211-0NN00  7NG3211-1NN00 7NG3212-0NN00

7NG3214-0NN00  7NG3212-0AN00  7NG3092-8KA  FDK-085U0220  FDK-085U1039  FDK-083H3015  FDK-085U1018(进口)  FDK-085U0234

FDK-085U1005  FDK-083H3017  FDK-085U0236  A5E34827189  FDK-083H3016  FDK-083F0121